Đóng

Tổng quan

Tầm nhìn:

Top các nhà cung cấp dịch vụ logistics năn động nhất Việt Nam.

Sứ mạng:

Cung cấp các giải pháp logistics hiệu quả nhất.

Triết lý kinh doanh:

COOPERATION:

Hợp tác chặt chẽ và cùng chia sẻ lợi ích.

CREATIVE:

Sáng tạo với sự khác biệt trong dịch vụ nhằm cung cấp những giải pháp đặc thù tốt nhất cho từng khách hàng.

COMMUNICATION:

Thường xuyên liên lạc nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

COMMITMENT:

Thực hiện tốt hơn nữa các cam kết với khách hàng và đối tác.

Triết lý kinh doanh của GREENLAND được xây dựng trên 4 nền tảng chính: hợp tác, sáng tạo, tương tác và cam kết. Chúng tôi tự hào có thể mang đến những giá trị gia tăng trong chuỗi hoạt động logistics và qua đó tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cùng khách hàng.

Giá trị văn hóa:

Các giá trị văn hóa của GREENLAND có thể thể hiện ngắn gọn qua từ “FRESH”, đây chính là 5 giá trị cơ bản xuyên suốt mọi hoạt động của GREENLAND và cũng là mục tiêu mà toàn bộ Công ty luôn phấn đấu để không ngừng hoàn thiện.

F - FAIR:

Có tinh thần công bằng trong mọi hoạt động.

R – RESPECT:

Mọi hành động luôn đi đôi với tôn trọng: tôn trọng khách hàng và đối tác, đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau.

E - ENTHUSIASM:

Mọi thành viên của GREENLAND luôn cởi mở với khách hàng và đối tác

S – SINCERE

Chân thành luôn là tiêu chí hướng đến trong mọi suy nghĩ và hành động

H – HONEST

Trung thực là điều không thể thiếu trong mọi hoạt động của GREENLAND