Đóng

Giá trị văn hóa

Giá trị văn hóa

R.I.C.H

Giá trị văn hóa:

Các giá trị văn hóa của SOTRANS có thể thể hiện ngắn gọn qua từ “RICH”, đây chính là 4 giá trị cơ bản xuyên suốt mọi hoạt động của SOTRANS và cũng là mục tiêu mà toàn bộ Công ty luôn phấn đấu để không ngừng hoàn thiện.

R – Responsibility:

Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động.

I – Innovation:

Luôn tự đổi mới để thích ứng.

C – Choice:

SOTRANS luôn là một sự lựa chọn đúng đắn cho khách hàng.

H – Home:

Đoàn kết dưới mái nhà chung SOTRANS.

Môi trường làm việc thân thiện:

Các hoạt động cộng đồng: