Đóng

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh 4C

Cooperation, Creative, Communication, Closely.

Triết lý kinh doanh:

Triết lý kinh doanh của SOTRANS được xây dựng trên 4 nền tảng chính: hợp tác, sáng tạo, tương tác và thân thiện. Chúng tôi tự hào có thể mang đến những giá trị gia tăng trong chuỗi hoạt động logistics và qua đó tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cùng khách hàng.

COOPERATION:

Hợp tác chặt chẽ và cùng chia sẻ lợi ích.

CREATIVE:

Sáng tạo với sự khác biệt trong dịch vụ nhằm cung cấp những giải pháp đặc thù tốt nhất cho từng khách hàng.

COMMUNICATION:

Thường xuyên liên lạc nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

CLOSELY:

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn kết để cùng phát triển.